Lieselot Wellens

Lieselot Wellens studeert in 2004 af als vroedvrouw aan de KH Leuven. Zij werkt gedurende 4 jaar op de Maternal Intensive Care (observatie-afdeling voor zwangeren) van UZ Leuven en doceert halftijds aan de KH Leuven. Vervolgens is zij werkzaam op het bevallingskwartier van UZ Leuven.